تـولیدکننـده انـواع درب شـیشه‌ای

شرکت درب شـیشه رشـید

بسـته شـدن
درب‌ها بـه صـورت کـامل

درب فلزی جار در سایز ۶۸ و ۸۸ پرکاربردترین درب برای کلیه بطری‌های دهانه گشاد (جار) است که جهت کلیه مصارف آرایشی بهداشتی، خوراکی، داروهای .گیاهی، عسل و ... استفاده می‌شود

اطلاعات بیشتر ...

perfect closure

نمایش تکی محتوا واکنش گرا >
نمایش تکی محتوا واکنش گرا >
نمایش تکی محتوا واکنش گرا >
نمایش تکی محتوا واکنش گرا >